Onze certificaten en lidmaatschappen

Wij hebben de volgende certificaten en lidmaatschappen

SEMH certificering

De SEMH (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) kijkt erop toe dat onder andere haarwerkers zich aan de voorgeschreven regels houden. Het is tevens nodig een certificaat te halen bij de SEMH om samen te kunnen werken met zorgverzekeraars.

HSBN (Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland

HSBN is een brancheorganisatie voor haarwerkbedrijven die zorgt voor saamhorigheid, collegialiteit, openheid, onderlinge contacten, technische vakkennis en een sterke eigen identiteit.

HSBN Klachtafhandelinghttps://www.hsbn.nl/klachtenprocedure-3002199

ANKO certificering

Naast de SEMH en HSBN is Frans Koopal aangesloten bij de branche vereniging ANKO. Deze vereniging draagt zorg voor onderling contact tussen collega’s in de haarwerkbranche. ANKO stelt hoge kwaliteitseisen aan aangesloten bedrijven. Een onafhankelijke commissie kan worden geraadpleegd indien er een geschil optreedt. Hierdoor is de klant verzekerd van een zo goed mogelijk afwerking bij klachten.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Frans Koopal hoog in het vaandel. Dit uit zich dan ook in een goed product en optimale service.

Certificaten Frans Koopal Haarwerken

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.